Ogłoszenia

Ogłoszenie z dnia 4 maja 2020 roku

UDI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zaprasza do składania ofert w ramach procedury zapytania ofertowego na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej pt.: „Stworzenie innowacyjnego systemu wsparcia procesów sprzedaży i obsługi klientów usług https://wp-opieka.pl/ – WP-OPIEKA” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Termin składania ofert 14.05.2020r.

Pobierz Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami z dnia 04.05.2020r.